VoorwaardenU bent ingeschreven en verzekerd van een plek op de cursus als u het beschuldigde bedrag of een halve termijn ervan minimaal 2 weken voor aanvang van de eerste les hebt overgemaakt. Er word geen restitutie verleend op elke cursus of workshop tenzij er van mijn kant geen doorgang kan vinden. Mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn meld dit dan zo spoedig mogelijk misschien komen we er dan nog uit. U mag in de gehele cursus maximaal 2 lessen afmelden en inhalen op een andere cursustijd. Afmelding van een les liefst zo vroeg mogelijk en anders 24 uur voor aanvang van de les. Genoemde prijzen zijn exclusief lesmateriaal (tenzij anders vermeld). Alle genoemde cursusprijzen zijn inclusief BTW. Het is niet mogelijk eigen gekochte klei bij mij af te bakken. Uw werk word door mij gebakken en bewaard. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat dit geheel op eigen risico is. Ik verzorg uw werk met de grootst mogelijke zorg, ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor zoekgeraakt of beschadigd werk of werk waar u niet tevreden over bent met het resultaat. Bij verkeerd gebruik van materialen of machines en daardoor onbruikbaar geworden worden de kosten hiervan bij u in rekening gebracht. Keramiekpassie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van meegebrachte goederen en/of verkeerd gebruik van materialen. Cursus of een workshop volgen bij Keramiekpassie gebeurd geheel op eigen risico. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verwondingen hoe dan ook of door (verkeerd) gebruik van materialen en machines. Keramiekpassie kan een cursus of workshop annuleren als er onvoldoende inschrijvingen zijn. Dit wordt uiterlijk vijf werkdagen voor de startdatum van de cursus of activiteit besloten. De ingeschreven cursisten krijgen hun geld dan uiteraard terug. Tijdens cursussen en evenementen kunnen foto's en video-opnamen voor publicitaire doeleinden gemaakt worden. Deze worden gebruikt voor bijvoorbeeld mijn website, brochures, folders, flyers, dag- en weekbladen. Uiteraard ga ik zeer zorgvuldig om met dit beeldmateriaal. Ik ga er vanuit dat je bij inschrijving hiermee akkoord gaat. Wil je dat niet, dan kun je voorafgaand aan de cursus schriftelijk bezwaar aantekenen bij Keramiekpassie Stuur een e-mail naar c.ritzen@keramiekpassie.nl